ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : เสวียน เปรมประสิทธิ์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , อุดมพร แพ่งนคร , ศิริพงษ์ เปรมจิต , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , นิสาพร วัฒนศัพท์ , กรกนก อิงคนินันท์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ดวงพร เปรมจิต , ธนสรณ์ รักดนตรี , นายอนุพันธ์ กงบังเกิด , ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสวียน เปรมประสิทธิ์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , อุดมพร แพ่งนคร , ศิริพงษ์ เปรมจิต , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , นิสาพร วัฒนศัพท์ , กรกนก อิงคนินันท์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ดวงพร เปรมจิต , ธนสรณ์ รักดนตรี , นายอนุพันธ์ กงบังเกิด , ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . (2554). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสวียน เปรมประสิทธิ์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , อุดมพร แพ่งนคร , ศิริพงษ์ เปรมจิต , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , นิสาพร วัฒนศัพท์ , กรกนก อิงคนินันท์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ดวงพร เปรมจิต , ธนสรณ์ รักดนตรี , นายอนุพันธ์ กงบังเกิด , ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . 2554. "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสวียน เปรมประสิทธิ์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , อุดมพร แพ่งนคร , ศิริพงษ์ เปรมจิต , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , นิสาพร วัฒนศัพท์ , กรกนก อิงคนินันท์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ดวงพร เปรมจิต , ธนสรณ์ รักดนตรี , นายอนุพันธ์ กงบังเกิด , ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
เสวียน เปรมประสิทธิ์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , เกศรา บางสารี , อุดมพร แพ่งนคร , ศิริพงษ์ เปรมจิต , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , ปราณี นางงาม , นิสาพร วัฒนศัพท์ , กรกนก อิงคนินันท์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ดวงพร เปรมจิต , ธนสรณ์ รักดนตรี , นายอนุพันธ์ กงบังเกิด , ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.