ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเอทานอลจากมันเทศเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเอทานอลจากมันเทศเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
นักวิจัย : ศิริพงษ์ เปรมจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพงษ์ เปรมจิต . (2554). การผลิตเอทานอลจากมันเทศเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . 2554. "การผลิตเอทานอลจากมันเทศเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . "การผลิตเอทานอลจากมันเทศเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . การผลิตเอทานอลจากมันเทศเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.