ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
นักวิจัย : กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101126
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ . (2553). ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ . 2553. "ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ . "ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี , วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ . ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลย เขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.