ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี . (2553). ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี . 2553. "ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี . "ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ , กิตติ ตันเมืองปัก , จารุวัลย์ รักษ์มณี . ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.