ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
นักวิจัย : ชมพูนุท ศรีพงษ์ , นัทที ขจรกิตติยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมพูนุท ศรีพงษ์ , นัทที ขจรกิตติยา . (2553). ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชมพูนุท ศรีพงษ์ , นัทที ขจรกิตติยา . 2553. "ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชมพูนุท ศรีพงษ์ , นัทที ขจรกิตติยา . "ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ชมพูนุท ศรีพงษ์ , นัทที ขจรกิตติยา . ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.