ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก
นักวิจัย : สมภพ ประธานธุรารักษ์ , วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , พร้อมจิต ศรลัมพ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/100993
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมภพ ประธานธุรารักษ์ , วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , พร้อมจิต ศรลัมพ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ . (2551). การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมภพ ประธานธุรารักษ์ , วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , พร้อมจิต ศรลัมพ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ . 2551. "การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมภพ ประธานธุรารักษ์ , วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , พร้อมจิต ศรลัมพ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ . "การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สมภพ ประธานธุรารักษ์ , วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , พร้อมจิต ศรลัมพ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ . การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.