ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นกระบวนการ สำหรับนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นกระบวนการ สำหรับนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา
นักวิจัย : พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมิตรา อังวัฒนกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745777242 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34904
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล . (2533). การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นกระบวนการ สำหรับนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล . 2533. "การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นกระบวนการ สำหรับนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล . "การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นกระบวนการ สำหรับนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล . การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นกระบวนการ สำหรับนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.