ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เอกสารของผู้เขียนบทความประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เอกสารของผู้เขียนบทความประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน
นักวิจัย : ชนันนา ผสมกุศลศีล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745767875 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

บรรณานุกรม :
ชนันนา ผสมกุศลศีล . (2532). การใช้เอกสารของผู้เขียนบทความประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนันนา ผสมกุศลศีล . 2532. "การใช้เอกสารของผู้เขียนบทความประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนันนา ผสมกุศลศีล . "การใช้เอกสารของผู้เขียนบทความประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ชนันนา ผสมกุศลศีล . การใช้เอกสารของผู้เขียนบทความประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.