ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขบวนการนักศึกษาไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขบวนการนักศึกษาไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตย
นักวิจัย : ฉันทนา ธัญญะเศรษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745673978 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35186
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
ฉันทนา ธัญญะเศรษฐ์ . (2530). ขบวนการนักศึกษาไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉันทนา ธัญญะเศรษฐ์ . 2530. "ขบวนการนักศึกษาไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉันทนา ธัญญะเศรษฐ์ . "ขบวนการนักศึกษาไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
ฉันทนา ธัญญะเศรษฐ์ . ขบวนการนักศึกษาไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.