ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนครอบครัว ของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนครอบครัว ของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
นักวิจัย : ทัศนาภรณ์ ขำปัญญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จารุมา อัชกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745827575 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
ทัศนาภรณ์ ขำปัญญา . (2536). การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนครอบครัว ของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนาภรณ์ ขำปัญญา . 2536. "การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนครอบครัว ของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนาภรณ์ ขำปัญญา . "การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนครอบครัว ของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ทัศนาภรณ์ ขำปัญญา . การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนครอบครัว ของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.