ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745689173 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34717
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ . (2531). ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ . 2531. "ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ . "ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ . ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.