ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นสุขาภิบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นสุขาภิบาล
นักวิจัย : อัคนีวุธ ศรีสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ประหยัด หงษ์ทองคำ
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745822957 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
อัคนีวุธ ศรีสวัสดิ์ . (2535). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นสุขาภิบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัคนีวุธ ศรีสวัสดิ์ . 2535. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นสุขาภิบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัคนีวุธ ศรีสวัสดิ์ . "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นสุขาภิบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
อัคนีวุธ ศรีสวัสดิ์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นสุขาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.