ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 9

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 9
นักวิจัย : ชูอนงค์ อาษารัฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ สุกกรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745837105 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

บรรณานุกรม :
ชูอนงค์ อาษารัฐ . (2537). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 9.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูอนงค์ อาษารัฐ . 2537. "การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 9".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูอนงค์ อาษารัฐ . "การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 9."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ชูอนงค์ อาษารัฐ . การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 9. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.