ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล
นักวิจัย : พรพรรณ คำเพ็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุมา สุคนธมาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745783676 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34614
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
พรพรรณ คำเพ็ง . (2534). การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพรรณ คำเพ็ง . 2534. "การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพรรณ คำเพ็ง . "การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
พรพรรณ คำเพ็ง . การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.