ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR
นักวิจัย : ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ , พวงเพชร วารีย์ , สุภาพร ชื่นชูจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/100630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ , พวงเพชร วารีย์ , สุภาพร ชื่นชูจิตร . (2553). การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ , พวงเพชร วารีย์ , สุภาพร ชื่นชูจิตร . 2553. "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ , พวงเพชร วารีย์ , สุภาพร ชื่นชูจิตร . "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ , พวงเพชร วารีย์ , สุภาพร ชื่นชูจิตร . การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sarcocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.