ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย
นักวิจัย : ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เขียน ธีระวิทย์ , สุริชัย หวันแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745647581 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ . (2528). นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ . 2528. "นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ . "นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ . นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.