ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตข้าว โดยใช้โสนเป็นปุ๋ยพืชสดในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตข้าว โดยใช้โสนเป็นปุ๋ยพืชสดในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : พงษ์พันธ์ จันทรภูมิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพันธ์ เศวตนันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746313878 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
พงษ์พันธ์ จันทรภูมิ . (2538). การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตข้าว โดยใช้โสนเป็นปุ๋ยพืชสดในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์พันธ์ จันทรภูมิ . 2538. "การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตข้าว โดยใช้โสนเป็นปุ๋ยพืชสดในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์พันธ์ จันทรภูมิ . "การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตข้าว โดยใช้โสนเป็นปุ๋ยพืชสดในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
พงษ์พันธ์ จันทรภูมิ . การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตข้าว โดยใช้โสนเป็นปุ๋ยพืชสดในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.