ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทย
นักวิจัย : บุษนี แพร่วิศวกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ดารณี ถวิลพิพัมน์กุล
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745684384 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
บุษนี แพร่วิศวกิจ . (2530). การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษนี แพร่วิศวกิจ . 2530. "การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษนี แพร่วิศวกิจ . "การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
บุษนี แพร่วิศวกิจ . การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.