ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อสีตยานุพยัญชนคาถา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อสีตยานุพยัญชนคาถา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์
นักวิจัย : พระมหาศิริ ทุมเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ , ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746333607 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34231
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
พระมหาศิริ ทุมเสน . (2539). อสีตยานุพยัญชนคาถา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาศิริ ทุมเสน . 2539. "อสีตยานุพยัญชนคาถา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาศิริ ทุมเสน . "อสีตยานุพยัญชนคาถา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พระมหาศิริ ทุมเสน . อสีตยานุพยัญชนคาถา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.