ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหญิงร้ายในชาตกัฏฐกถา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหญิงร้ายในชาตกัฏฐกถา
นักวิจัย : พระมหาณรงค์ เพชรบุญดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ , ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746336231 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
พระมหาณรงค์ เพชรบุญดี . (2539). การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหญิงร้ายในชาตกัฏฐกถา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาณรงค์ เพชรบุญดี . 2539. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหญิงร้ายในชาตกัฏฐกถา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาณรงค์ เพชรบุญดี . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหญิงร้ายในชาตกัฏฐกถา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พระมหาณรงค์ เพชรบุญดี . การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหญิงร้ายในชาตกัฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.