ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า กับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยวิธีการจำลองค่า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า กับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยวิธีการจำลองค่า
นักวิจัย : ประชา สุวัฒนพันธุ์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745816051 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34154
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
ประชา สุวัฒนพันธุ์กุล . (2535). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า กับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยวิธีการจำลองค่า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประชา สุวัฒนพันธุ์กุล . 2535. "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า กับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยวิธีการจำลองค่า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประชา สุวัฒนพันธุ์กุล . "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า กับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยวิธีการจำลองค่า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ประชา สุวัฒนพันธุ์กุล . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า กับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยวิธีการจำลองค่า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.