ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นักวิจัย : สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง , ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/100023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง , ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน . (2552). การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง , ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน . 2552. "การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง , ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน . "การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง , ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ , สุภาวดี พนัสอำพน . การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.