ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ 4 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ 4 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ประกอบ ยิ่งชล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ ลุวีระ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745786292 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
ประกอบ ยิ่งชล . (2534). การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ 4 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกอบ ยิ่งชล . 2534. "การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ 4 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกอบ ยิ่งชล . "การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ 4 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
ประกอบ ยิ่งชล . การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ 4 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.