ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือ
นักวิจัย : นิรวรรณ ภาคย์พีรนันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยันติ ไกรกาญจน์ , จุฬา สุขมานพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746317083 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33985
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
นิรวรรณ ภาคย์พีรนันท์ . (2538). สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรวรรณ ภาคย์พีรนันท์ . 2538. "สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรวรรณ ภาคย์พีรนันท์ . "สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
นิรวรรณ ภาคย์พีรนันท์ . สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.