ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และครูแนะแนว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และครูแนะแนว
นักวิจัย : จันทนา กฐินทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประภาวดี สืบสนธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745763969 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

บรรณานุกรม :
จันทนา กฐินทอง . (2532). ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และครูแนะแนว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา กฐินทอง . 2532. "ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และครูแนะแนว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา กฐินทอง . "ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และครูแนะแนว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
จันทนา กฐินทอง . ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และครูแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.