ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กร
นักวิจัย : นิวัฒน์ แก้วเกาะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , เมธี ศรีสังวาล , มัณฑนา ปราการสมุทร
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746355783 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33911
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
นิวัฒน์ แก้วเกาะ . (2539). การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิวัฒน์ แก้วเกาะ . 2539. "การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิวัฒน์ แก้วเกาะ . "การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นิวัฒน์ แก้วเกาะ . การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.