ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : อุสมาน หวังสนิ , สุดใจ จิโรจน์กุล , กมล ส่งวัฒนา , ดำรง เสียมไหม , บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุสมาน หวังสนิ , สุดใจ จิโรจน์กุล , กมล ส่งวัฒนา , ดำรง เสียมไหม , บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ . (2552). สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุสมาน หวังสนิ , สุดใจ จิโรจน์กุล , กมล ส่งวัฒนา , ดำรง เสียมไหม , บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ . 2552. "สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุสมาน หวังสนิ , สุดใจ จิโรจน์กุล , กมล ส่งวัฒนา , ดำรง เสียมไหม , บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ . "สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อุสมาน หวังสนิ , สุดใจ จิโรจน์กุล , กมล ส่งวัฒนา , ดำรง เสียมไหม , บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ , ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ . สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.