ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมจัดตำแหน่งตัวอักษรของเทอร์มินัลภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมจัดตำแหน่งตัวอักษรของเทอร์มินัลภาษาไทย
นักวิจัย : นิลวรรณ ชีวะประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศรายุทธ ฉายสุริยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ยรรยง เต็งอำนวย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746331922 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33898
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
นิลวรรณ ชีวะประเสริฐ . (2539). การพัฒนาโปรแกรมจัดตำแหน่งตัวอักษรของเทอร์มินัลภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลวรรณ ชีวะประเสริฐ . 2539. "การพัฒนาโปรแกรมจัดตำแหน่งตัวอักษรของเทอร์มินัลภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลวรรณ ชีวะประเสริฐ . "การพัฒนาโปรแกรมจัดตำแหน่งตัวอักษรของเทอร์มินัลภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นิลวรรณ ชีวะประเสริฐ . การพัฒนาโปรแกรมจัดตำแหน่งตัวอักษรของเทอร์มินัลภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.