ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 2
นักวิจัย : เนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วลัย พานิช
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745784494 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33832
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
เนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ . (2534). สภาพและปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ . 2534. "สภาพและปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ . "สภาพและปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
เนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ . สภาพและปัญหาของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.