ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
นักวิจัย : กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ . (2551). การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ . 2551. "การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ . "การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ . การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.