ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
นักวิจัย : เนติ วระนุช , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99579
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนติ วระนุช , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . (2552). การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เนติ วระนุช , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . 2552. "การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เนติ วระนุช , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . "การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เนติ วระนุช , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , สุธิรา เลิศตระกูล , กรกนก อิงคนินันท์ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.