ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน
นักวิจัย : ศิริพงษ์ เปรมจิต , ดวงพร เปรมจิต , คำรพ รัตนสุต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99469
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพงษ์ เปรมจิต , ดวงพร เปรมจิต , คำรพ รัตนสุต . (2551). การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพงษ์ เปรมจิต , ดวงพร เปรมจิต , คำรพ รัตนสุต . 2551. "การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพงษ์ เปรมจิต , ดวงพร เปรมจิต , คำรพ รัตนสุต . "การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ศิริพงษ์ เปรมจิต , ดวงพร เปรมจิต , คำรพ รัตนสุต . การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.