ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี
นักวิจัย : อุษา ทองไพโรจน์ , สำเร็จ สีเครือดง , ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุษา ทองไพโรจน์ , สำเร็จ สีเครือดง , ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร . (2553). ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อุษา ทองไพโรจน์ , สำเร็จ สีเครือดง , ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร . 2553. "ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อุษา ทองไพโรจน์ , สำเร็จ สีเครือดง , ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร . "ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อุษา ทองไพโรจน์ , สำเร็จ สีเครือดง , ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร . ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2553.