ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี โซลิดไลปิดนาโนพาร์ติเคิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี โซลิดไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
นักวิจัย : นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99459
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย . (2551). การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี โซลิดไลปิดนาโนพาร์ติเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย . 2551. "การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี โซลิดไลปิดนาโนพาร์ติเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี โซลิดไลปิดนาโนพาร์ติเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี โซลิดไลปิดนาโนพาร์ติเคิล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.