ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนอนพาราเมตริก สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนอนพาราเมตริก สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
นักวิจัย : ฐิติฎา กระตุฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745797731 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
ฐิติฎา กระตุฤกษ์ . (2534). การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนอนพาราเมตริก สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติฎา กระตุฤกษ์ . 2534. "การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนอนพาราเมตริก สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติฎา กระตุฤกษ์ . "การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนอนพาราเมตริก สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
ฐิติฎา กระตุฤกษ์ . การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนอนพาราเมตริก สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.