ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามีกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามีกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : ไชยยันต์ สุขบาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จิระภา สุทธิพันธ์
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746314408 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33653
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ไชยยันต์ สุขบาล . (2538). การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามีกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยยันต์ สุขบาล . 2538. "การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามีกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยยันต์ สุขบาล . "การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามีกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ไชยยันต์ สุขบาล . การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามีกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.