ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิด ความชุกชุม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของหอยน้ำจืดบางชนิดในป่าบุ่งทาม แม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคามในรอบ 1 ปีโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลาสวายหนู Helicophagus waandersi Bleeker, 1858

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิด ความชุกชุม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของหอยน้ำจืดบางชนิดในป่าบุ่งทาม แม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคามในรอบ 1 ปีโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลาสวายหนู Helicophagus waandersi Bleeker, 1858
นักวิจัย : ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99430
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร . (2553). ความหลากชนิด ความชุกชุม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของหอยน้ำจืดบางชนิดในป่าบุ่งทาม แม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคามในรอบ 1 ปีโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลาสวายหนู Helicophagus waandersi Bleeker, 1858.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร . 2553. "ความหลากชนิด ความชุกชุม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของหอยน้ำจืดบางชนิดในป่าบุ่งทาม แม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคามในรอบ 1 ปีโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลาสวายหนู Helicophagus waandersi Bleeker, 1858".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร . "ความหลากชนิด ความชุกชุม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของหอยน้ำจืดบางชนิดในป่าบุ่งทาม แม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคามในรอบ 1 ปีโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลาสวายหนู Helicophagus waandersi Bleeker, 1858."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , ภูวดล โกมณเฑียร . ความหลากชนิด ความชุกชุม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของหอยน้ำจืดบางชนิดในป่าบุ่งทาม แม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคามในรอบ 1 ปีโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลาสวายหนู Helicophagus waandersi Bleeker, 1858. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2553.