ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ภูรี สาโคตร์ , สุภาวดี พนัสอำพน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูรี สาโคตร์ , สุภาวดี พนัสอำพน . (2552). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภูรี สาโคตร์ , สุภาวดี พนัสอำพน . 2552. "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภูรี สาโคตร์ , สุภาวดี พนัสอำพน . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ภูรี สาโคตร์ , สุภาวดี พนัสอำพน . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.