ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อ เฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อ เฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
นักวิจัย : วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , จริยา ชมวารินทร์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99331
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , จริยา ชมวารินทร์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา . (2552). ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อ เฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , จริยา ชมวารินทร์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา . 2552. "ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อ เฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , จริยา ชมวารินทร์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา . "ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อ เฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , จริยา ชมวารินทร์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา . ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อ เฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.