ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส
นักวิจัย : โสรัจสิริ เจริญสุดใจ , สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ , สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน , ปรีชา หอมจำปา , พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99330
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสรัจสิริ เจริญสุดใจ , สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ , สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน , ปรีชา หอมจำปา , พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ . (2552). ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสรัจสิริ เจริญสุดใจ , สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ , สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน , ปรีชา หอมจำปา , พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ . 2552. "ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสรัจสิริ เจริญสุดใจ , สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ , สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน , ปรีชา หอมจำปา , พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ . "ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
โสรัจสิริ เจริญสุดใจ , สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ , สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , รศนา วงศ์รัตนชีวิน , ปรีชา หอมจำปา , พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ . ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.