ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่าย แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่าย แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746323539 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา . (2538). การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่าย แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา . 2538. "การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่าย แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา . "การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่าย แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา . การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่าย แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.