ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรคการเมืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พรรคการเมืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นักวิจัย : พรชัย หวังประเสริฐกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิษณุ เครืองาม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745792292 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
พรชัย หวังประเสริฐกุล . (2534). พรรคการเมืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชัย หวังประเสริฐกุล . 2534. "พรรคการเมืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชัย หวังประเสริฐกุล . "พรรคการเมืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
พรชัย หวังประเสริฐกุล . พรรคการเมืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.