ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ
นักวิจัย : กษมะ ดุรงค์ศักดิ์
คำค้น : การบันทึกภาพด้วยรังสี , หัววัดรังสีเอกซ์ , Radiography
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถพร ภัทรสุมันต์ , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์วัดรังสีเอกซ์ทะลุผ่านโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิดแกโดลิเนียม ออกซีซัลไฟด์ประกบกับไดโอดไวแสงเพื่อหาค่าเอกโพเชอร์ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพด้วยรังสี เอกซ์ในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหัววัดรังสีเอกซ์ วงจรแปลง สัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล และส่วนประมวลผล ได้ทดสอบอุปกรณ์นี้กับรังสี เอกซ์จากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ที่ 80 – 160 กิโลโวลต์ และกระแสหลอดสูงถึง 3 มิลลิแอมแปร์ โดยใช้ชิ้นงานโลหะอะลูมิเนียมที่มีความหนาต่าง ๆ กัน ซึ่งพบว่าที่แต่ละค่าเอกซ์โพเชอร์ ค่าที่ อ่านได้จากอุปกรณ์นี้แปรผันตรงกับความดำบนฟิล์ม และไม่ขึ้นอยู่กับพลังงานของรังสีเอกซ์ ในขั้นสุดท้ายได้ทำการทดสอบเพื่อหาค่าเวลาที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพชิ้นงานบางชนิด ซึ่งก็พบว่าความแตกต่างของความดำบนฟิล์มตรงตำแหน่งเดียวกันของชิ้นงาน เมื่อใช้อุปกรณ์ ที่พัฒนาขึ้นเทียบกับเมื่อใช้กราฟเอกซ์โพเชอร์มีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 0.1 ดังนั้นอุปกรณ์ที่ พัฒนาขึ้นจึงสามารถใช้กำหนดเวลาถ่ายภาพที่เหมาะสมของชิ้นงานใด ๆ ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับ ความหนา และชนิดของวัสดุของชิ้นงาน รวมทั้งระยะระหว่างจุดโฟกัสถึงฟิล์ม

บรรณานุกรม :
กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ . (2553). การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ . 2553. "การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ . "การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ . การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเข้มรังสีเอกซ์ทะลุผ่านเพื่อใช้หาเวลา ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.