ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักแบบไอโซโทนิค และแบบไอโซเมตริกที่มีความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลสโตรคระยะทาง 50 เมตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักแบบไอโซโทนิค และแบบไอโซเมตริกที่มีความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลสโตรคระยะทาง 50 เมตร
นักวิจัย : พรรณี สายแก้วดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จรูญ มีสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745782165 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33076
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
พรรณี สายแก้วดี . (2533). ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักแบบไอโซโทนิค และแบบไอโซเมตริกที่มีความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลสโตรคระยะทาง 50 เมตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณี สายแก้วดี . 2533. "ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักแบบไอโซโทนิค และแบบไอโซเมตริกที่มีความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลสโตรคระยะทาง 50 เมตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณี สายแก้วดี . "ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักแบบไอโซโทนิค และแบบไอโซเมตริกที่มีความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลสโตรคระยะทาง 50 เมตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
พรรณี สายแก้วดี . ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักแบบไอโซโทนิค และแบบไอโซเมตริกที่มีความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลสโตรคระยะทาง 50 เมตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.