ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของพืชสกุล Didymocarpus Wall. ในวงศ์ Gesneriaceae

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของพืชสกุล Didymocarpus Wall. ในวงศ์ Gesneriaceae
นักวิจัย : วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
คำค้น : biogeography , character evolution , cytology , Didymocarpus , internal transcribed spacers , phylogeny , taxonomy
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BGJ4680012 , http://research.trf.or.th/node/226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พืชสกุล Didymocarpus Wall. วงศ์ Gesneriaceae เป็นสกุลที่มีขนาดใหญ่ เคยมีรายงานทั้งหมดประมาณ 180 ชนิด ต่อมา ได้มีการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง โดย Weber และ Burtt ลดลงเหลือเพียง ประมาณ 70 ชนิด สำหรับในประเทศไทย ครั้งล่าสุด Burtt ได้รายงาน เป็นรายชื่อชนิดของสกุลนี้ ว่ามีอยู่ 16 ชนิด การศึกษาวงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลระหว่างชนิด ในสกุล Didymocarpus Wall. ในประเทศไทย ครั้งนี้ ได้ใช้ rDNA ยีน ที่บริเวณ internal transcribed spacer (ITS) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชนิดที่พบในประเทศไทย จำนวน 15 ชนิด ทั้งนี้ได้เพิ่มชนิดจากนอกพื้นที่ประเทศไทยจำนวน 8 ชนิด คือ จากประเทศจีน 4 ชนิด ประเทศมาเลเซีย 3 ชนิด และประเทศภูฐาน 1 ชนิด จากการวิเคราะห์ทางวงศ์วานวิวัฒนาการ พบว่าพืชสกุล Didymocarpus เป็นสกุลที่มีวงศ์วานวิวัฒนาการเดี่ยว (monophyletic) นอกจากนี้ ได้นำลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการกระจายทางภูมิศาสตร์ มาประกอบการพิจารณา พบว่า พืชสกุล Didymocarpus มีวิวัฒนาการเริ่มจาก แถบประเทศมาเลเซีย โดยมีดอกสีขาวถึงเหลือง ขนาดกรวยดอกกว้าง ลำต้นสูง ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่สองมีวิวัฒนาการขึ้นมาที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย และข้ามไปปรากฏที่ประเทศจีนและภูฐาน หลังจากนั้น กลับมามีวิวัฒนาการเกิดขึ้นที่บริเวณภาคเหนือและะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่สาม โดยทั้งสองกลุ่มมีการลดรูปขนาดของทรงดอกให้มีขนาดกรวยที่แคบลง และดอกสีม่วงฟ้า ม่วงแดง ขนาดต้นมีขนาดเล็กลงกว่ากลุ่มหนึ่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ลักษณะทางนิเวศที่พบจะอยู่ในที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลที่สูงขึ้น พบที่ประมาณ 800-1200 เมตร การศึกษาครั้งนี้ ถึงแม้จะกล่าวได้ว่าพืชสกุล Didymocarpus มีวงศ์วานวิวัฒนาการเชิงเดี่ยว แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงได้มาซึ่งข้อมูลขั้นต้นเท่านั้น ควรจะมีการศึกษาทุกชนิดในสกุลนี้ต่อไป ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวิจัยของวงศ์ Gesneriaceae ต่อไปในอนาคต Molecular phylogenies have been generated to investigate relationships among species of Didymocarpus Wall. of Thailand. The genus Didymocarpus was initially described as a large genus with c. 180 . It was remodeled and restricted by Weber and Burtt with around 70 species. In recently, Thai Didymocarpus was listed with 16 species. Fifteen species have been included in a parsimony analysis using the internal transcribed spacer (ITS) of ribosomal DNA (rDNA). To test the relationships among the Thai species, additionally, four species from Chiana, three species from Malaysia and one species from Buthan were also included. The phylogenetic analysis show that Didymocarpus taxa included formed a strongly supported monophyletic clade. The combination of characters that define the genus into three clade. The result data suggest that the evolution of Didymocarpus was begun from Maley Peninsular with whitish to yellow corolla, wide tubular appeared in Clade I. Then come to southern and eastern Thailand, China and Buthan species are in Clade II. Then the third, clade III included species from northern to north-east Thailand. The corolla shape reduced to narrow tube and corolla purple to violet, stem of the last clade smaller than the first clade. The habit isolated on the higher elevation, 800-1200 m. Although, the result seem to be monophyletic in this genus, the morphological characters, basic chromosome and geographies will be useful for further study and grouping species in the genus. This is the preliminary study it will be used for further research of Gesneriaceae.

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร . (2547). ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของพืชสกุล Didymocarpus Wall. ในวงศ์ Gesneriaceae.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร . 2547. "ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของพืชสกุล Didymocarpus Wall. ในวงศ์ Gesneriaceae".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร . "ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของพืชสกุล Didymocarpus Wall. ในวงศ์ Gesneriaceae."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร . ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของพืชสกุล Didymocarpus Wall. ในวงศ์ Gesneriaceae. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.