ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้ง
นักวิจัย : พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัลยา เลาหสงคราม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745665746 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33000
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

บรรณานุกรม :
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล . (2529). การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล . 2529. "การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล . "การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล . การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.