ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในโครงการหลวง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในโครงการหลวง
นักวิจัย : นพพร เอี่ยมเกตุแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กุณฑลี เวชสาร , ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745788902 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32801
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
นพพร เอี่ยมเกตุแก้ว . (2534). การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในโครงการหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร เอี่ยมเกตุแก้ว . 2534. "การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในโครงการหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร เอี่ยมเกตุแก้ว . "การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในโครงการหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
นพพร เอี่ยมเกตุแก้ว . การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในโครงการหลวง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.