ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบกำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกเก็ตโลหะกับผิวพอร์ซเลน โดยใช้ไซเลนไพรเมอร์ต่างชนิดร่วมกับการเตรียมผิวพอร์ซเลน 3 วิธี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบกำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกเก็ตโลหะกับผิวพอร์ซเลน โดยใช้ไซเลนไพรเมอร์ต่างชนิดร่วมกับการเตรียมผิวพอร์ซเลน 3 วิธี
นักวิจัย : นพปฎล จันทร์ผ่องแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กนก สรเทศน์ , ชลธชา ห้านิรัติศัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746333011 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32798
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
นพปฎล จันทร์ผ่องแสง . (2539). การเปรียบเทียบกำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกเก็ตโลหะกับผิวพอร์ซเลน โดยใช้ไซเลนไพรเมอร์ต่างชนิดร่วมกับการเตรียมผิวพอร์ซเลน 3 วิธี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพปฎล จันทร์ผ่องแสง . 2539. "การเปรียบเทียบกำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกเก็ตโลหะกับผิวพอร์ซเลน โดยใช้ไซเลนไพรเมอร์ต่างชนิดร่วมกับการเตรียมผิวพอร์ซเลน 3 วิธี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพปฎล จันทร์ผ่องแสง . "การเปรียบเทียบกำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกเก็ตโลหะกับผิวพอร์ซเลน โดยใช้ไซเลนไพรเมอร์ต่างชนิดร่วมกับการเตรียมผิวพอร์ซเลน 3 วิธี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นพปฎล จันทร์ผ่องแสง . การเปรียบเทียบกำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกเก็ตโลหะกับผิวพอร์ซเลน โดยใช้ไซเลนไพรเมอร์ต่างชนิดร่วมกับการเตรียมผิวพอร์ซเลน 3 วิธี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.