ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง และการตรวจไซโตไคน์ที่หลั่งจากเม็ดเลือดขาวที่มีความจำเพาะกับยา โดยวิธีอิไลสปอตในการวินิจฉัยการแพ้ยาเซฟาโลสปอรินชนิดเฉียบพลัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง และการตรวจไซโตไคน์ที่หลั่งจากเม็ดเลือดขาวที่มีความจำเพาะกับยา โดยวิธีอิไลสปอตในการวินิจฉัยการแพ้ยาเซฟาโลสปอรินชนิดเฉียบพลัน
นักวิจัย : บุญธร ตันวรเศรษฐี
คำค้น : การทดสอบทางผิวหนัง , การแพ้ยา -- การทดสอบ , ยาเซฟาโลสปอริน -- ผลข้างเคียง , ยาเซฟาโลสปอริน , ไซโตไคน , Skin tests , Drug allergy -- Testing , Cephalosporins , Cephalosporins -- Side effects , Cytokines
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เจตทะนง แกล้วสงคราม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ความสำคัญและที่มา: ยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสเปอรินเป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากมีประวัติแพ้ยานี้ แพทย์มักจะหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มนี้โดยไปใช้ยาในกลุ่มอื่นแทนซึ่งมีราคาแพงกว่าและอาจให้ผลไม่ดีนัก เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวิธีทางปฏิบัติช่วยในการวินิจฉัยการแพ้ยากลุ่มนี้ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหาไซโตไคน์ที่หลั่งจากเม็ดเลือดขาวที่มีความจำเพาะกับยาในเลือดด้วยวิธีอิไลสปอต ในผู้ที่ใช้ยาโลสปอรินชนิดไม่เฉียบพลัน วิธีการศึกษา: ทำการทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนังและทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาเซฟาโลสปอรินชนิดไม่เฉียบพลัน จำนวน 28 ราย ผลการศึกษา: จากการศึกษาในจำนวนผู้ป่วย 28 ราย ที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดไม่เฉียบพลัน พบว่า การทดสอบทางผิวหนังให้ผลบวก 2 ราย การทดสอบด้วยวิธีอิไลสปอตมีความไวมากกว่าการทดสอบทางผิวหนัง (ร้อยละ 35.7 และร้อยละ 7.1) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.008) และให้ผลบวกต่อยาเบต้าแลคแตมอื่นที่ไม่ได้แพ้ร้อยละ 25 สรุปผลการทดลอง: การทดสอบด้วยวิธีกิไลสปอตเป็นวิธีที่มีประโยชน์และอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในการทดสอบแพ้ยาเซฟาโลสปอรินชนิดไม่เฉียบพลันทางคลินิก

บรรณานุกรม :
บุญธร ตันวรเศรษฐี . (2553). การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง และการตรวจไซโตไคน์ที่หลั่งจากเม็ดเลือดขาวที่มีความจำเพาะกับยา โดยวิธีอิไลสปอตในการวินิจฉัยการแพ้ยาเซฟาโลสปอรินชนิดเฉียบพลัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญธร ตันวรเศรษฐี . 2553. "การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง และการตรวจไซโตไคน์ที่หลั่งจากเม็ดเลือดขาวที่มีความจำเพาะกับยา โดยวิธีอิไลสปอตในการวินิจฉัยการแพ้ยาเซฟาโลสปอรินชนิดเฉียบพลัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญธร ตันวรเศรษฐี . "การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง และการตรวจไซโตไคน์ที่หลั่งจากเม็ดเลือดขาวที่มีความจำเพาะกับยา โดยวิธีอิไลสปอตในการวินิจฉัยการแพ้ยาเซฟาโลสปอรินชนิดเฉียบพลัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
บุญธร ตันวรเศรษฐี . การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง และการตรวจไซโตไคน์ที่หลั่งจากเม็ดเลือดขาวที่มีความจำเพาะกับยา โดยวิธีอิไลสปอตในการวินิจฉัยการแพ้ยาเซฟาโลสปอรินชนิดเฉียบพลัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.