ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามชนิดนกที่ถูกคุกคามบริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามชนิดนกที่ถูกคุกคามบริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลในประเทศไทย
นักวิจัย : วัชระ สงวนสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/98165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชระ สงวนสมบัติ . (2557). การติดตามชนิดนกที่ถูกคุกคามบริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วัชระ สงวนสมบัติ . 2557. "การติดตามชนิดนกที่ถูกคุกคามบริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วัชระ สงวนสมบัติ . "การติดตามชนิดนกที่ถูกคุกคามบริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557. Print.
วัชระ สงวนสมบัติ . การติดตามชนิดนกที่ถูกคุกคามบริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2557.